VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

VISO yder gratis rådgivning og udredning til fagfolk, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Rådgivning til borgere

VISO yder gratis rådgivning til dig som borger fra nogle af landtes dygtigste specialister

Solbakkens Rådgivning er leverandør til VISO, og kontaktes direkte fra VISO.

Du er velkommen til at kontakte os, for en uddybende samtale.

VISO

VISO står for "Den nationale videns- og specialrådgivningsor- ganisation" og tilbyder gratis, landsdækkende special rådgivning til borgere, kommuner, institut- ioner og tilbud på social- og specialundervisnings- området, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

VISO dækker følgen- de områder

  • Børn, unge og voksne med handicap
  • Udsatte børn, unge og voksne
  • Specialundervisning og special- pædagogisk bistand til børn, unge og voksne.
Herudover opsamler, udvikler og formidler VISO viden inden for specialrådgivningsområdet