Værdier

Vores kultur bygger på en hævdelse af det enkelte menneskes værdi og integritet, og derfor er vores værdigrundlag udmøntet i disse fire værdier.

Respekt

For os betyder respekt, at vi møder hinanden i åbenhed på trods af forskelligheder.

Læs mere

Dialog

For os betyder dialog, at vi taler sammen og lytter til hinanden! Vi fortæller hinanden historier fra hverdagen, og bruger hinanden som sparringspartnere, når opgaverne skal løses.

Læs mere

Faglighed

Faglighed betyder for os, at vi er åbne og nysgerrige efter ny viden og nye kompetencer.

Læs mere

Fællesskab

Fællesskab betyder, at vi har fokus på kultur og relationer. Vi skaber muligheder og rammer for udvikling og udfoldelse.

Læs mere

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

K.E. Løgstrup