Udgivelser

Links

Familienet Danmark (Pindstrup Centret): Hjemmeside: Familienet

Læs mere

mmc.jpg

Rygmarvsbrok - Børn og voksne

Hæftet omhandler en stor del af de problemer man som forældre med et barn med Rygmarvsbrok møder. Den henvender sig både til pårørende, sagsbehandlere og andre, der har med problemstillingen at gøre.

Læs mere

mmc2.jpg

Børn med Rygmarvsbrok

Hæftet  omhandler en stor del af de problemer, man som forældre med et barn med Rygmarvsbrok møder. Dette hæfte er mere uddybende end "Rygmarvsbrok, Børn og Voksne" og med væsentlig mere uddybende materiale.

Læs mere

amc.jpg

Arthrogryposis Mutiplex Congenita

Hæftet omhandler en stor del af de problemer, man som forældre med et barn med AMC møder. Den henvender sig både til pårørende, sagsbehandlere og andre, der har med problemstillingen at gøre.

Læs mere

amc.jpg

Voksne med Cerebral Parese

Spørgeskemaundersøgelse udført 2009 i Jylland

Læs mere

forside-efterskoleadresser-1.jpg

Efterskoler

Efterskoler der også har tilbud til elever med bevægelseshandicap.

Læs mere

Publikationer

Nogle af hæfterne kan købes, de koster kr. 50,- pr. stk. Prisen dækker administrationsomkostninger i forbindelse med forsendelse mm. De kan rekvireres ved enten at sende en mail eller ringe til nedenstående.
De fleste downloades her på siden under beskrivelsen af hæftet.
 
E-mail:
 
Tlf.
+45 87 39 64 00