Uddannelsens opbygning

Uddannelsen strækker sig over tre år og begynder med en uges praktik og efterfølgende et op til 12 ugers indivi­duelt tilrettelagt afklaringsforløb, hvor vi sam­men med eleven finder frem til, hvad han/hun kan og vil.

Indhold i afklaringsforløbet

 • en indledende samtale med UU-vej­le­deren, der munder ud i en foreløbig uddannelsesplan for forløbet
 • samtaler med Solbakkens konsulenter, hvor der tilrettelægges en individuel undervisningsplan
 • afsluttende møde med evaluering af forløbet
 • tilbud om forældre/pårørendesamtale

Der er løbende optag af nye elever.

En del af uddannelsen er en afklaring af de arbejdsmæssige relationer - skånejob, flexjob mm. samt en afklaring af, om der evt. er videregående uddannelser, der kunne være aktuelle efterfølgende.

Skolen er bygget op med fire sideløbende spor, der alle har et treårigt forløb.

 • Fællesskolen - for alle deltagere
 • Individuelle kurser på andre skoler
 • Praktikophold
 • Coachsamtaler

 

Solbakken har under hele forløbet fokus på elevens personlige og sociale kompenencer. Dette kommer bl.a til udtryk ved:

 • Studieture fx Berlin, London, Amsterdam (eleverne er med i hele planlægningen, som en del af undervisningen)
 • Botræning
 • Undervisning i psykologi/identitet, arbejdsliv mfl.

   

   

   

Solbakkens STU

Solbakkens STU er et helhedsorienteret uddannelsestilbud til unge med fysisk funktionsnedsættelse.

Uddannelseen er treårig , under lovgivningen "Ungdomsuddannelse for unge med Særlige Behov" - eller i daglig tale 'Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse' - forkortet til STU.

Hent brochure om vores STU

Henvendelse sker til

Rådgivningscenteret