Solbakkens etiske grundholdninger og værdier

Velkommen til solbakkens værdigrundlag

Vi har valgt at inddele dette værdigrundlag i to. En del der handler om Solbakkens etiske grundholdninger og en del der handler om Solbakkens værdier.

De etiske grundholdninger er vigtige for os fordi vores arbejde drejer sig om menneskelige møder, sårbare relationer, magtforhold og faglighed. I disse forhold kommer vi dagligt til at stå i etiske dilemmaer, hvor vi kan være i tvivl om, hvordan vi skal handle.

Vi har formuleret vores etiske grundholdninger, fordi det er vigtigt for os at vi tør tale åbent om de etiske spørgsmål, der udfordrer os. Etik handler om at kunne reflektere over egne og andres handlinger, og etikken beskæftiger sig med spørgsmålet: ”Hvordan bør jeg handle?”. For os er etikken knyttet til mødet med borgeren med henblik på at skabe de bedste betingelser for livskvalitet og livsudfoldelse.

 

 

FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap

FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget i FN den 13. december 2006. Konventionen er en menneskerettighedskonvention, der skal sikre de grundlæggende menneskerettigheder for mennesker med funktionsnedsættelse. Den skal bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelser opnår lige muligheder og de samme rettigheder, som andre mennesker inden for områder som uddannelse, arbejde og det sociale liv.

 

Konventionen kan hentes p& Center for Ligebehandling af Handicappede hjemmeside

Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

K.E. Løgstrup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hent konventionen her

FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap