Solbakken som organisation

Specialviden vedr. mennesker med fysisk funktionsnedsættelse og/eller kognitive dysfunktioner

Solbakken har mange års erfaring med at hjælpe, støtte og vejlede både private, kommuner og institutioner i hvordan man takler det at have en varig funktionsnedsættelse, samt hvilke særlige foranstaldniger der kræves for at give børn, unge og voksne de bedst mulige forudsætninger for at leve et aktivt liv.

Vi tilbyder hjælp til:

Bolig

 • Bosteder med driftoverenskomst
 • Private bosteder- individuelt planlagt
 • Støtte i egen bolig

Vejledning

 • Specialrådgivning til familier, kommuner mm.
 • VISO- leverandør 
 • Hjælpemidler

Arbejde

 • Beskyttet beskæftigelse - KopITryk og Solbakkens CFA
 • Jobkonsulent
 • Jobudredning - fleksjob mm.

STU

 • Udarbejdelse og opfølgning af STU plan
 • Individuelt planlagt
 • Tæt opfølgning

Udredninger

 • Neuropædagogisk
 • Job, skole mm.
 • Boligforhold mm. 

Den Sociale Lovgivning

 • Rådgivning og vejledning
 • Kurser, temadage, fordrag mm.
 • Hjælp til ankesager mm.

Solbakken

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J
Tlf. 87 39 64 00

Kort

 Forstander
Flemming Lehm
Tlf. 20 78 67 31
e-mail: fll@aarhus.dk