Socialpædagog på Boenheden

12. oktober 2018

Socialpædagog/pædagog – brænder du for neuropædagogiske udfordringer, og for at give vores beboere den bedste livskvalitet?

 

Solbakken er en arbejdsplads i udvikling og specialist inden for fysisk funktionsnedsættelse, hvorfor et job hos os kan give dig en god specialfaglig viden og erfaring.

Solbakken har i mere end 75 år arbejdet med unge med varigt nedsat fysisk funktionsevne og vores botilbud udvikles løbende, fordi hver enkelt beboer har individuelle behov for støtte. Solbakken har en særlig viden inden for koblingen mellem de fysiske og de kognitive problemstillinger, herunder de sociale konsekvenser, som det har at vokse op med et handicap.

Vores kultur bygger på en hævdelse af det enkelte menneskes værdi og integritet, og vores værdigrundlag udmøntes i fire værdier: respekt, dialog, faglighed og fællesskab.

Solbakken, Boenheden, søger 1 socialpædagog/pædagog, til en tidsbegrænset stilling, i perioden 1. december 2018 – 31. oktober 2019.

Solbakken - Boenheden, er ved at bygge et nyt og top moderne bofællesskab i Aarhus – Højbjerg, hvor det kommer til at ligge i naturskønne omgivelser - tæt på skov og strand. Vi skal flytte ind, medio 2019, i vores nye, arkitekttegnede bygning. De nye rammer kommer til at give både beboere og medarbejdere en god hverdag med den nye teknologi og hjælpemidler, der installeres i bygningen.

Boenheden er et af 5 botilbud under Solbakken, hvor der bor 8 beboere med fysisk funktionsnedsættelse samt kognitive dysfunktioner, som følge af rygmarvsbrok, spasticitet eller senhjerneskade. Beboerne er i alderen 22-45 år og skal have din støtte, hjælp og vejledning til at leve et ungdoms- og voksenliv.

Neuropædagogikken er den kernefaglige tilgang til vores beboere. Du vil skulle indgå i et mindre team af kolleger, som består af erfarne pædagoger og pædagogmedhjælpere samt faste vikarer, hvilket gør, at du skal kunne samarbejde samt tage ansvar og initiativ. Du vil i samarbejde med kolleger, men også alene og selvstændigt, skulle arbejde med at støtte, vejlede og hjælpe beboerne med pædagogiske, praktiske og plejemæssige opgaver. Det er vigtigt, i arbejdet med vores beboere, at du kan arbejde efter etablerede arbejdsgange, men at du samtidig har interesse og fokus på brugerinddragelse og udvikling af færdigheder hos mennesker. Vores kommende kollega har endvidere en faglig velfunderet tilgang til dokumentation og målarbejde, både skriftligt og i praksis, da det er en af hjørnestenene i jobbet. Vi bruger IT-systemet CSC Social til vores skriftlige arbejde, og det vil være en fordel, hvis du har kendskab hertil. Vi forestiller os, at du er stabil, har humor og har lyst til at arbejde i et godt miljø med mangeartede opgaver, hvor faglighed prioriteres højt.

Vi tilbyder:

  • Et alsidigt job med beboere, der har behov for støtte, hjælp og vejledning til den bedste livskvalitet
  • Deltagelse i medarbejdermøder, temadage og faglige kurser
  • Engagerede og dygtige kolleger
  • Gode fysiske rammer og hjælpemidler

 

Vi forventer, at du: 

  • Du brænder for neuropædagogik og det at arbejde med mennesker
  • Du er tydelig i skrift og tale
  • Du er stabil samt psykisk og fysisk robust
  • Du er handlekraftig og har et godt overblik
  • Du er engageret, ansvarsfuld og initiativrig
  • Du har kørekort

Løn og ansættelsesvilkår: Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er på gennemsnitlig 31 timer pr. uge, og tjenesterne vil være fordelt mellem dag- og aftentjenester samt hver 2. weekend. I forbindelse med ansættelse indhentes der straffeattest på ansøgeren.

Yderligere oplysninger: Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Henrik Udsen på telefon: 22732995.

Ansøgningen: Har du lyst til at arbejde i et miljø med høj faglighed og engagerede kollegaer, så send en ansøgning med bilag (CV, uddannelsesbeviser og dokumentation for relevant erfaring) på mail: solbakken@msb.aarhus.dk. Ansøgningen kan også sendes med almindelig post til adressen: Solbakken, Att.: Henrik Udsen, Randlevvej 4A, 8300 Odder. Ansøgningen skal være Solbakken i hænde senest mandag den 24. oktober 2018, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. oktober 2018.

Mere om os: Solbakken er en selvejende institution, under Jysk Børneforsorg/Fredehjem, som har flere botilbud, aktivitetstilbud og Rådgivningscenter for fysisk handicappede i Aarhus og Odder. Solbakken har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. Se mere om Solbakken her på hjemmesiden.

 

Praktiske oplysninger Boenheden

Randlevvej 4a
8300 Odder
Telefonnumre
Hovednummer 87 80 27 60
Medarbejderkontor 87 80 27 73
ell. 87 80 27 75
Afdelingsleder 22 73 29 95
Fax. 87 80 27 69
Email: boenheden.solbakken@aarhus.dk
kort

Indkøbsmuligheder

Der er knap 500 m. til Odder centrum med flere specialbutikker, f.eks. Brugsen, materialist, bank, frisør, slagter og bager.

Offentlige transportmuligheder

Boenheden ligger tæt på togstation og busterminal med gode forbindelser til Århus.

Visitation

Visitation til Boenheden på Solbakken foregår via Aarhus Kommune.