Rygmarvsbrok (MMC)

Rygmarvsbrok (myelomeningocele) (MMC) er en medfødt misdannelse af centralnervesystemet, der opstår tidligt i graviditeten. Ved fødslen er det synlige tegn på lidelsen et brok (en udposning) over en defekt i rygsøjlen. Brokket indeholder nervevæv. De fleste har endvidere hydrocephalus (”vand i hovedet”) enten ved fødslen eller udvikler dette kort herefter.

Rygmarvsbrok medfører i større eller mindre grad

  • lammelser nedenfor brokket af benene og eventuelt underkroppen med tilsvarende nedsat/manglende følesans.
  • forstyrret funktion af urinblære.
  • forstyrret funktion af tyktarm.

De fleste har endvidere

  • hydrocephalus (vand i hovedet).
  • kognitive (specifikke indlæringsvanskeligheder).

I Danmark fødes der årligt 20-25 børn med rygmarvsbrok. Den intellektuelle udvikling er næsten som normalbefolkningen.

Rygmarvsbrokforeningen af 1988

E-mail:

sekretariatet@rmb-1988.dk

Hjemmeside:

www.rmb-1988.dk/

 

Publikationer