Pottemagertoftens botilbud

Pottemagertoften er et selvejende botilbud under Solbakkens Rådgivningscenter.

Målgruppen er voksne med fysisk funktionsnedsættelse og kognitive dysfunktioner samt senhjerneskade. Primærmålgruppen er borgere med rygmarvsbrok, spasticitet eller erhvervet hjerneskade. Enkelte borgere har desuden udviklingshæmning.

Solbakken har særlig viden indenfor koblingen mellem de fysiske og de kognitive problemstillinger, herunder de sociale konsekvenser det har at vokse op med et handicap.

 

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er servicelovens paragraffer. Pottemagertoftens medarbejdere yder den personlige, praktiske og pædagogiske støtte efter §§ 83 og 85, og forvalter ledsagerordning efter § 97.

 

Formål

Formålet med at bo i Botilbuddet Pottemagertoften er, at du med personlig og praktisk hjælp samt støtte og vejledning udvikler, og udnytter dine ressourcer bedst muligt, så du opnår en så selvstændig og tilfredsstillende tilværelse som mulig.

 

Din bolig

På Pottemagertoften er du en del af et botilbud på fire lejligheder.

Du lejer en 1-værelses lejlighed med eget bad, tekøkken og en lille have. Der er herudover et stort fællesrum og et stort fælleskøkken, som kan bruges af alle.

Du bor derfor selvstændigt, og kan forvente at være alene ”på nogle tidspunkter”, men du har altid mulighed for kald efter hjælp, hvis du har brug for det.

Du tegner almindelig lejekontrakt med ALBOA. Det er altså din bolig, og du kan derfor bo der, til du opsiger dit lejemål. Hvis du ikke længere har brug for den støtte, Solbakkens medarbejdere tilbyder, vil du af din sagsbehandler sandsynligvis blive anmodet om at opsige dit lejemål.

 

Fællesskabet

Både beboere og medarbejdere tager initiativer til fællesskab omkring madklub, hyggeaftener, fester mv. for at styrke nabo- og fællesskab.

 

Brugerindflydelse

På Pottemagertoften ligger vi vægt på brugerindflydelse. Det er derfor en forventning, at du deltager i husmøder. På møderne gives der forskellige informationer, og der indgås aftaler omkring den fælles madordning, fælles arrangementer, udendørsarealer mm.

Ved ansættelse af nyt personale, har du som beboer en repræsentant i ansættelsesudvalget, og har indflydelse på valget af ny medarbejder.

Solbakken udarbejder hver måned et nyhedsbrev, hvor du har mulighed for at komme med indlæg omkring dine ideer, synspunkter og oplevelser.

Praktiske oplysninger Pottemagertoften

Pottemagertoften 110
8270 Højbjerg

Afdelingsleder
Tina Thesbjerg
Tlf. 22 76 57 32
e-mail: tthe@aarhus.dk

Medarbejdere
Tlf. 21 53 57 48
e-mail: hv@solbakkensnet.dk

Kort

Beboernes telefon

Som beboer opretter du selv telefon- og evt. internetforbindelse, hvorfra du også kommer i kontakt med medarbejderne.

Vi vejleder dig med henblik på en sikker opkaldsforbindelse, så du altid kan komme i kontakt med os.

Visitation

Visitation til Pottemagertoften foregår vis Solbakken.