Botilbuddet Pottemagertoften

Pottemagertoften 110, 8270 Højbjerg

til dig

  • med fysisk funktionsnedsættelse og kognitive vanskeligheder
  • med behov for personlig og praktisk hjælp og pædagogisk støtte
  • med lyst til en bolig i et fællesskab

 

Målgruppen er voksne med fysiske funktionsnedsættelse og kognitive dysfunktioner samt senhjerneskade. Primærmålgruppen er borgere med rygmarvsbrok, spasticitet eller erhvervet hjerneskade. Enkelte borgere har desuden udviklingshæmning.

Solbakken har særlig viden indenfor koblingen mellem de fysiske og de kognitive problemstillinger, herunder de sociale konsekvenser det har at vokse op med et handicap.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er servicelovens paragraffer. Pottemagertoftens medarbejdere yder den personlige, praktiske og pædagogiske støtte efter §§ 83 og 85 og forvalter ledsagerordning efter § 97.

Formål

Formålet med at bo i botilbuddet Pottemagertoften er, at du med personlig og praktisk hjælp samt støtte og vejledning udvikler, og udnytter dine ressourcer bedst muligt, så du opnår en så selvstændig og tilfredsstillende tilværelse som muligt.

Din bolig

På Pottemagertoften er du en del af et botilbud på fire rækkehuse.

Du lejer en 1-værelses lejlighed med eget bad, køkken og en lille have. Der er herudover et stort fællesrum og et stort fælles køkken, som kan bruges af alle.

Du bor derfor selvstændigt, og kan forvente at være alene i mange timer af gangen, men du er altid mulighed for kald efter hjælp, hvis du har brug for det.

Du tegner almindelig lejekontrakt med ALBOA. Det er altså din bolig, og du kan derfor bo der, til du opsiger dit lejemål. Hvis du ikke længere har brug for den støtte, Solbakkens medarbejdere tilbyder, vil du af din sagsbehandler sandsynligvis blive anmodet om at opsige dit lejemål.

Fællesskabet

Både beboere og medarbejdere tager initiativer til fællesskab omkring madklub, hyggeaftener, fester m.v. for at styrke naboskab og fællesskab.

Brugerindflydelse

På Pottemagertoften ligger vi vægt på brugerindflydelse. Det er derfor en forventning, at du deltager i husmøder. På møderne gives forskellige informationer og indgås aftaler omkring fælles madordning, fælles arrangementer, udendørsarealer mm.

Solbakken udarbejder hver måned et nyhedsbrev, hvor du har mulighed for at komme med indlæg omkring dine ideer, synspunkter og oplevelser.

3.jpg

Dag- og fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter

Læs mere

2.jpg

Dig og medarbejderne

På botilbuddet Pottemagertoften er der ansat pædagoger og medhjælpere, der kan hjælpe, støtte og vejlede dig. Der er ikke personale om natten, med Solbakkens nattevagt kan kontaktes på telefon.

Læs mere

Pottemagertoftens botilbud

Målgruppen er voksne med fysiske funktionsnedsættelse og kognitive dysfunktioner samt senhjerneskade. Primærmålgruppen er borgere med rygmarvsbrok, spasticitet eller erhvervet hjerneskade. Enkelte borgere har desuden udviklingshæmning.

Læs mere

7.jpg

Økonomi

Din betalingskommune betaler de udgifter, der er forbundet med den støtte, som Pottemagertoftens medarbejdere tilbyder.

Læs mere

Praktiske oplysninger Pottemagertoften

Personalekontor
Karetmagertoften 42
8270 Højbjerg
tlf. 22 76 79 48
e-mail: holme.solbakken@msb.aarhus.dk
Medarbejdere 21 53 57 48
Kort
Bemærk at mailadresser og personalekontor er fælles med Karetmagertoften.

Beboernes telefon

Som beboer opretter du selv telefon- og evt. internetforbindelse, hvorfra du også kommer i kontakt med medarbejderne.

Vi vejleder dig med henblik på en sikker opkaldsforbindelse, så du altid kan komme i kontakt med os.

Visitation

Visitation til Pottemagertoften på Solbakken foregår via Aarhus Kommune.