Birkebo

Bofællesskabet Birkebo,
Hejredalsvej 146, 8220 Brabrand

 

 

 

 

 

 

 

 

Bofællesskabet er opført i 1994.

Hver beboer har et værelse og to og to deles de om et badeværelse. Der er fællesstuer, køkkener og terrasse langs med huset. I fællesarealer er der plads til såvel hygge som spisning.

Birkebo har en bus, som de deler med bofællesskabet Birkelunden.

Birkebo får mad fra køkkenet på Birkebakken, men der laves også salat og smøres madpakker mm. Der vaskes tøj fælles enten på Birkebakken eller i Birkebos fælles vaskemaskine.

Beboergruppen er 10 voksne med varig nedsat psykisk og/eller fysisk udviklingshæmning. Beboerne er nu i alderen 25-47 år. Der er pædagogisk personale ansat.

Det forventes at beboeren har dagbeskæftigelse i hverdagene.

 

Lovgrundlag

Birkebo drives efter servicelovens § 85.

 

Formål

Vores kerneopgave er at give beboerne mulighed for at udfolde sit potentiale og mestre eget liv – ud fra egne forudsætninger og med afsæt i Solbakkens værdier og etiske grundlag.

Vi drager omsorg for beboeren, og yder praktisk og pædagogisk støtte og guidning. Der lægges vægt på, at beboeren har retten til at bestemme selv, og der skal skabes mulighed for at have indflydelse på eget liv. Der lægges ligeledes vægt på, at beboeren bliver inddraget i sociale sammenhænge, i det omfang den enkelte magter det.

 

Din bolig

Det enkelte værelse har egen udgang til såvel terrasse som til fællesarealer. Beboere deles to og to om badeværelse og en lille entre.

 

Faglig profil

I det pædagogiske arbejde tages afsæt i den enkelte beboer. Teoretisk kan det bl.a. være med afsæt i Bo Hejlskovs ”Roskabende pædagogik”. Her er tænkningen, at beboerne gør det bedste han/hun kan. Det er derfor en pædagogisk opgave at stille de rette krav og forventninger, så beboeren udvikler sig. Der arbejdes også ud fra ”KRAP”, hvor der tages afsæt i de ressourcer beboerne har, og at de anerkendes, som dem de er.
Neuropædagogik inddrages ligeledes i relevante sammenhænge i den pædagogiske praksis.

Aktiviteter og traditioner

Der er forskellige aktiviteter såsom ridning, musik, massage, fodbold som nogle beboere deltager i.
De fleste beboere har tilknyttet en ledsager, og ledsages til f.eks. biograf, fodboldkamp, ”Fed fredag” i Tivoli, Musikhuset, arrangementer i CafÉ Cool eller i ”Glæden” oa.
Højtider og fødselsdag fejres ud fra den enkeltes ønsker.
Derudover sætter beboerne pris på de hjemlige traditioner såsom ”lørdagsslik” og ”søndags is”.
Hvert år tager beboerne på en 5 dages ferietur med personale.

Praktiske oplysninger Birkebo

Hejredalsvej 146

8220 Brabrand

 

 

Souschef

Lone Svenningsen

Tlf. 30 24 48 18

e-mail: losv@aarhus.dk

 

Afdelingsleder

Marianne B. Wedege

Tlf. 87 13 33 14

e-mail: mwe@aarhus.dk

 

Medarbejdere

Tlf. 87 13 33 23