Birkebo

BIRKEBO ER ET BOFÆLLESSKAB FOR VOKSNE

På Birkebo bor der 10 voksne i alderen 20-41 år med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. De har alle brug for støtte og vejledning til personlige og praktiske opgaver i dagligdagen. Birkebos målgruppe er voksne udviklingshæmmede med forskellige former for handicap blandt andet autisme.
Der er ansat 7 pædagoger, en afdelingsleder og en studerende fra Jysk pædagogseminarium i sin 3. praktik. Alle beboerne har brug for støtte og vejledning i dagligdagen, nogle med pictogramtavler eller andre støttesystemer og andre med verbal guidning.
På Birkebo lægger vi vægt på, at beboerne har medbestemmelse og deltager i de daglige opgaver og pligter. Vi taler pænt med og om hinanden og viser hinanden respekt. Det skal både være godt at bo og arbejde på Birkebo. 

 

Faglig profil
Vi arbejder ud fra forskellige pædagogiske principper, såsom neuropædagogik, Gentle Teaching og vi bruger den systemiske tilgang i arbejdet.
Der afholdes handleplansmøder en gang om året, med deltagelse af eksterne samarbejdspartnere og forældre. Vi har personalemøder hver 14. dag, holder fælles temadage og pædagogiske dage.

 

Hverdagen
Beboerne på Birkebo har alle et aktivitets tilbud, som foregår på diverse aktivitetscentre og specialskoler. De har daglige pligter og opgaver der skal løses i hverdagen, så som oprydning på deres værelser, aflevering af vasketøj, køkkentjans og lignende.
Flere af beboerne har tilknyttet en ledsager, som følger dem til forskellige aktiviteter, som f.eks svømning, biograf, gåture, sportsaktiviteter. Herudover går flere til faste aktiviteter, som ridning, svømning og får massage. Nogle benytter sig også af fysioterapeut og musikterapeut.
Beboerne har stor indflydelse på egen hverdag. Vi holder husmøder og inddrager beboerne i beslutninger.

 

Ferieture
I de tre uger beboerne holder sommerferie tilbyder vi heldagsture.

 

Traditioner
Vi fejrer jul og nytår med beboerne og aftaler, hvad beboerne har lyst til ved andre højtider. F.eks holder vi påskefrokost, hvis det er et ønske, men det er ikke en fast tradition. Derudover holder vi en til to fester, hvor beboerne inviterer et par af deres venner hver. Vi har en fast DJ, der spiller musik, og så bliver der rigtig danset og festet. Vi deltager også i den årlige Nimbus dag, hvor Nimbusklubben kommer og kører en tur med beboerne.
Beboernes fødselsdage fejres, som den pågældende ønsker og måske sammen med forældre.
Desuden har vi to årlige familiedage og en grillfest, hvor vi samtidig fejrer Birkebos fødselsdag.

 

Praktiske oplysninger Birkebo

Hejredalsvej 146

8220 Brabrand

 

 

Souschef

Lone Svenningsen

Tlf. 30 24 48 18

e-mail: losv@aarhus.dk

 

 Afdelingsleder

Marianne B. Wedege

Tlf. 87 13 33 14

e-mail: mwe@aarhus.dk

 

Medarbejdere

Tlf. 87 13 33 23