Birkelunden

Bofællesskabet Birkelunden,
Hejredalsvej 142 F, 8220 Brabrand

 


Målgruppe

Bofællesskabet Birkelunden henvender sig til voksne med betydelige og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Alle beboere har i varierende omfang brug for støtte og vejledning til personlige og praktiske opgaver i dagligdagen samt guidning i det sociale samvær med andre mennesker.

 

Profil

Bofællesskabet Birkelunden hører under Solbakken, som er en selvejende institution under Jysk Børneforsorg/Fredehjem med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.
 
Bofællesskabet Birkelunden lægger vægt på, gennem personlig og praktisk hjælp samt støtte og vejledning, at udnytte borgerens ressourcer bedst muligt, så borgeren opnår så selvstændig og tilfredsstillende tilværelse som muligt. Bofællesskabet har døgndækning med vågen nattevagt.
 
Bofællesskabet Birkelunden har fokus på brugerindflydelse. Derfor forventes det, at beboerne deltager i husmøder, hvor der gives gensidige informationer og indgås aftaler omkring fælles madordning, fælles arrangementer, udendørsarealer mv.
 
Alle beboere er afsted i dagtimerne, hvor de har deres hverdag på de forskellige aktivitetscentre eller STU-tilbud. Om eftermiddagen deltager beboerne efter eget ønske i forskellige aktiviteter som f. eks. ridning, massage, fysioterapi, svømning, gåture i området. Flere nyder at slappe af i deres egen lejlighed efter skole eller arbejde.
 
Solbakken udgiver fire gange årligt et nyhedsbrev, hvor beboerne har mulighed for at komme med indlæg om idéer, synspunkter og oplevelser.

 

Antal boliger

Bofællesskabet består af 12 boliger indrettet som en mindre to-værelses lejlighed med stue med et lille tekøkken, soveværelse og badeværelse med plads til vaskesøjle. Alle lejligheder har hoveddør ud til bofællesskabets fællesarealer, som er inddelt i 3 huse bestående af 4 lejligheder og et fælles spise- og opholdsrum. Alle lejligheder har udgang til en mindre terrasse.

Lovgrundlag

Bofællesskabet Birkelunden er opført efter § 105 i Lov om almene boliger. Bostøtten gives efter Servicelovens § 85.
 
 

 

 

Praktiske oplysninger Birkelunden

Hejredalsvej 142 F

8220 BrabrandSouschef

Lone Svenningsen

Tlf. 30 24 48 18

e-mail: losv@aarhus.dk

 

Afdelingsleder

Hanne Ramlov

Tlf. 87 13 33 13

e-mail: rhak@aarhus.dk 


Medarbejdere

Tlf. 41 85 87 63 eller 51 57 56 19