Målgruppe

Personer med sjældne diagnoser, medfødte og erhvervet hjerneskade og komplekse problemstillinger.

Vi har erfaring med:

Rygmarvsbrok (MMC), Osteogenesis imperfekta (OI), Arthrygryposis Multiplex Congenita (AMC), Tuberøs Sclerose Complex (TSC), Smith-Magenis Syndrom (SMS), personer uden diagnoser, Pandas, Angelmanns syndrom, Prader-Willi, Cerebral Parese (CP), Muskelsvind, medfødte og erhvervede hjerneskader, epilepsi.

Indenfor børneområdet har vi derudover særlige erfaringer med:

Præmature børn, børn med tumorer og kræft, børn med følger efter hovedtraume, udviklingsforstyrrelser (ADHD/ADD og Autisme), børn med kroniske smerter, børn med hel og delvis hørenedsættelse og børn med Cochlear Implants og børn med hjertefejl.

Vi har særlige kompetencer til at arbejde med borgere, som har komplekse og sammensatte problemstillinger. Borgere hvor der er behov for en fælles forståelse, som grundlag for den fremtidige indsats.

Kontakt rådgivning

 

Kontakt os på mail:

kontakt@raadgivning.nu

eller på telefon

87 39 64 00

Vi skræddersyr et tilbud tll dig.

 

 

 

Vi er leverandører til VISO – den nationale specialrådgivningsorganisation, hvor man kan henvende sig gratis. www.socialstyrelsen.dk/viso