Målgruppe

Personer med sjældne diagnoser, medfødte og erhvervet hjerneskade og komplekse problemstillinger.

Vi har erfaring med:

Rygmarvsbrok (MMC), Osteogenesis imperfekta (OI), Arthrygryposis Multiplex Congenita (AMC), Tuberøs Sclerose Complex (TSC), Smith-Magenis Syndrom (SMS), personer uden diagnoser, Pandas, Angelmanns syndrom, Prader-Willi, Cerebral Parese (CP), Muskelsvind, medfødte og erhvervede hjerneskader, epilepsi.

Indenfor børneområdet har vi derudover særlige erfaringer med:

Præmature børn, børn med tumorer og kræft, børn med følger efter hovedtraume, udviklingsforstyrrelser (ADHD/ADD og Autisme), børn med kroniske smerter, børn med hel og delvis hørenedsættelse og børn med Cochlear Implants og børn med hjertefejl.

Vi har særlige kompetencer til at arbejde med borgere, som har komplekse og sammensatte problemstillinger. Borgere hvor der er behov for en fælles forståelse, som grundlag for den fremtidige indsats.

Specialrådgivning

Rådgivningen tager altid udgangspunkt i den enkelte persons situation eller handicap.

Specialrådgivningen kan ydes i forhold til

 

Prisen er kr. 600,- pr. påbegyndt konsulenttime samt kr. 350,- pr. påbegyndt kørselstime + kilometergodtgørelse efter statens gældende takst

Kontakt os endelig!

Hovednr. 87 39 64 00

   e-mail: sr@solbakkensnet.dk

Pernille Skovbo, 40 23 57 74

   e-mail: psp@solbakkensnet.dk