KopiTryks dagtilbud

Solbakkens dagtilbud KopITryk er et kommunalt anvist tilbud til i alt 9 brugere, hvor du indgår i et beskyttet arbejdsfællesskab omkring en række opgaver indenfor kopiering, layout, tryk, distribuering mm.
Solbakken er en selvejende institution under Jysk børneforsorg/Fredehjem med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget er Servicelovens § 103.
Solbakkens medarbejdere yder den personlige hjælp samt faglige og evt. pædagogiske støtte og vejledning.

Formål

Formålet med at være beskæftiget i KopITryk er, at du med personlig hjælp samt støtte og vejledning udnytter og udvikler dine arbejdsressourcer bedst muligt, så du opnår en så selvstændig og tilfredsstillende arbejdssituation som muligt.

Fysiske rammer

KopITryk ligger på Engtoften 5, 8260 Viby J
Der er ca. 90 m2 kontorlokale og et mindre lokale til kopieringsmaskiner, kontor og materialer. Derudover er der adgang til personalekontor, køkken og toilet m.v.

Arbejdet

KopITryk udarbejder tryksager, foreningsblade, sange, adresser på labels mm. Desuden leveres kopiservice, kuvertering, pakkearbejde og lignende.

Arbejdet udføres med moderne teknologi i en god og konkurrencedygtig kvalitet til interne og eksterne kunder.

Du skriver enten selvstændigt eller efter manuskibt på computere, kopierer, samler, falser, hæfter og arbejder evt. med billedbehandling og layout efter eget ønske.

Solbakkens medarbejdere redigerer, læser korrektur, opsætter og trykker, samt tilrettelægger arbejdet i samarbejde med dig.

Som bruger i KopITryk leverer du desuden i begrænset omfang serviceydelser til Solbakken i form af opsætning af nyhedsbreve, layout og kopiering af diverse serviceinformationer mm.

Vi arrangerer en årlig tilbagevendende tradition, et julearrangement for hele Solbakken.

Arbejdsfællesskabet

I KopITryk indgår du i et overskueligt arbejds- fællesskab, hvor brugerne respekterer hinandens forskelligheder og hvor fleksibilitet, samarbejdsevne og hjælpsomhed vægtes højt.
Arbejdspladsens sociale liv varetages under kollegialt samvær i kaffe- og frokostpauser, udflugter, traditioner omkring højtiderne.

Ugentlig arbejdstid

Du arbejder højst 20 timer om ugen - eller efter behov.

Arbejdsdusør

Dit forsørgelsesgrundlag er som udgangspunkt din førtidspension. Derudover modtager du en arbejdsdusør på kr. 6,50 i timen som supplement til pensionen.

Transport

Du vil kunne få tilbud om transport til og fra KopITryk efter en individuel vurdering af omfanget af dit behov herfor.

Brugerindflydelse

Vi informerer dagligt om dagens opgaver, og du vælger herefter selv, hvilke opgaver, du gerne vil tage ansvar for.

En gang om året afvikler vi medarbejderudviklingssamtaler (MUS), hvor du tilbydes en samtale med en af Solbakkens medarbejdere omkring dit arbejde, din trivsel og dine ønsker mht. forsat udvikling af dine arbejdsevner.

Vi holder bruger/medarbejdermøde én gang om måneden. Derudover et halvårligt møde med Solbakkens forstander.

Solbakken udgiver hver måned et nyhedsbrev, hvor du har mulighed for at komme med indlæg omkring dine ideer, synspunkter og oplevelser.


Engtoften 5, 8260 Viby J.
Tlf.: 87 44 11 79

solbakkenskopitryk@gmail.com

Kort

 

  • Mindre foreningsblade
  • Layout
  • Løbesedler/foldere
  • Renskrivning af sange etc.
  • Kopiopgaver i farver
  • Frankering
  • Pakkeopgaver
  • Visitkort
  • Adressering

Udføres til rimelige priser

Visitation

Visitation til Boenheden på Solbakken foregår via Aarhus Kommune.