KopiTryk

Dagtilbuddet KopITryk

- en arbejdsplads med kopierings- og serviceopgaver

● til dig med et fysisk handicap
● behov for personlig og praktisk hjælp,
● beskyttet beskæftigelse på en overskuelig arbejdsplads
● og lyst til at skrive, lay-out, kopiere, folde og pakke

Image15.jpg

KopiTryks dagtilbud

Solbakkens dagtilbud KopITryk er et kommunalt anvist tilbud til i alt 9 brugere, hvor du indgår i et beskyttet arbejdsfællesskab omkring en række opgaver indenfor kopiering, layout, tryk, distribuering mm. Solbakken er en selvejende institution under Jysk børneforsorg/Fredehjem med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

Læs mere

Image12.jpg

Dig og medarbejderne

I KopITryk er der ansat 2 HK-medarbejdere til at støtte og vejlede dig i forhold til dine arbejdsopgaver.

Læs mere

Serviceinformation-kopitryk-maj-2009-1Side4Billede0004.jpg

Forventninger

For at sikre et godt samarbejde er det vigtigt, at du kender vores og dine kollegaers forventninger til dig. Du bør også kende de forventninger, vi har til os sig selv, for at kunne give dig den bedste mulige støtte i en arbejdssituation.

Læs mere


Engtoften 5, 8260 Viby J.
Tlf.: 87 44 11 79

solbakkenskopitryk@gmail.com

Kort

 

  • Mindre foreningsblade
  • Layout
  • Løbesedler/foldere
  • Renskrivning af sange etc.
  • Kopiopgaver i farver
  • Frankering
  • Pakkeopgaver
  • Visitkort
  • Adressering

Udføres til rimelige priser

Visitation

Visitation til Boenheden på Solbakken foregår via Aarhus Kommune.