Økonomi

Din betalingskommune betaler de udgifter, der er forbundet med den støtte, som Pottemagertoftens medarbejdere tilbyder.

Du skal selv betale:

 • Husleje til Alboa
 • El, vand og varme
 • Licens og TV/IT udbyder
 • Telefon
 • Kost, tøj, fritidsbeskæftigelse
 • Diverse udgifter til havearbejde, snerydning, vinduespudsning, nyanskaffelser i boligen mm.
 • Indbo-, ulykke- og ansvarsforsikring
 • Større hovedrengøring
 • Plejeartikler

   

Praktiske oplysninger Pottemagertoften

Pottemagertoften 110
8270 Højbjerg

Afdelingsleder
Tina Thesbjerg
Tlf. 22 76 57 32
e-mail: tthe@aarhus.dk

Medarbejdere
Tlf. 21 53 57 48
e-mail: hv@solbakkensnet.dk

Kort

Beboernes telefon

Som beboer opretter du selv telefon- og evt. internetforbindelse, hvorfra du også kommer i kontakt med medarbejderne.

Vi vejleder dig med henblik på en sikker opkaldsforbindelse, så du altid kan komme i kontakt med os.

Visitation

Visitation til Pottemagertoften foregår vis Solbakken.