Kommunen

Ved indskrivningen udarbejdes en samarbejdsaftale mellem kommunen og Solbakken.

Det er vigtigt for os, at der er et løbende samarbejde mellem kommunen og os. Vi har derfor årligt en samtale, hvor vi fremlægger en skriftlig evaluering af den unges udvikling under STU-forløbet. Evalueringen udarbejdes i samarbejde med den unge.

Der er derudover en løbende dialog med kommunen, hvor fx fravær indberettes.

Botræning

Der er mulighed for under STU'en, at komme til at bo i en af Solbakkens lejligheder. I såfald skal kommunen skal være klar over, at den unge i forbindelse med indskrivning på Solbakkens STU, underskriver en lejekontrakt, der er bundet op på Solbakkens STU. Det betyder, at hvis den unge skal bo på Solbakken efter endt STU-forløb, skal der indgåes en ny aftale mellem Kommunen og Solbakken. Det vil ske i samarbejde med Aarhus Kommune.

Der vil ligeledes blive lavet en kontrakt med betalingskommunen vedr. evt. pædagogisk og praktisk støtte.

Efter endt STU vil der blive lavet en dybdegående rapport, der beskriver den unges behov for støtte.

Priser for ophold på Solbakkens STU med virkning fra d. 1. juli 2016

kr. 2.400 pr. Uge i 42 uger, kr. 100.800 pr. år.

Priserne er eksklusiv div. befordring og evt. ledsager, mentor, personlig assistance, praktisk hjælp og lign.

Der er et obligatorisk indskrivningsgebyr på kr. 6.000 kr

STU er bevilliget som en uddannelse af kommunen, hvorfor de går ind og dækker de forskellige udgifter.

Solbakkens STU

Solbakkens STU er et helhedsorienteret uddannelsestilbud til unge med fysisk funktionsnedsættelse.

Uddannelseen er treårig , under lovgivningen "Ungdomsuddannelse for unge med Særlige Behov" - eller i daglig tale 'Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse' - forkortet til STU.

Hent brochure om vores STU

Henvendelse sker til

Rådgivningscenteret