Hvem er vi

Ole Dixen, centerleder

Jeg har i mange år arbejdet med, at rådgive personer med et handicap og familier med et eller flere handicappede børn.

Mit fokus i forbindelse med rådgivning af personer med handicap, har altid været størst mulig selvhjulpenhed – men også med fokus på hvor og hvordan den enkelte har brug for hjælp og støtte.

Mit fokus i forbindelse med rådgivning i familier, har altid været synergien i familien og de bedst mulige udviklingsmuligheder for barnet.

Jane Evald, børneneuropsykolog

Jeg er specialist i børneneuropsykologi, og har arbejdet primært med børn, som har somatiske lidelser, sjældne diagnoser, hjerneskader mm. Jeg undersøger barnet/den unges ressourcer og udfordringer, således at det afspejler barnet/den unge, som er i fokus.Med en retvisende vurdering, kan der laves målrettede pædagogiske indsatser, og jeg kærer mig om, at forstå barnet/den unge; hvad er behovene og motivationerne og ikke mindst mulighederne for udvikling. Gennem nærvær og interesse opnås en indsigt, som er uvurderlig og som tager udgangspunkt i barnet/den unge; det nære og det kære og som sikrer at barnet/den unges stemme bliver hørt og forstået.


Kis Holm Laursen, ergoterapeut

Som ergoterapeut er mit fokus område på hvordan funktionsevnen påvirker barnets hverdag. Jeg observerer og undersøger hvordan barnet i hverdagens aktiviteter påvirkes af sin diagnose. Udvikling starter ved at finde barnets ressourcer, og bruge dem til først at skabe trivsel, som er nødvendigt for at skabe udvikling. Jeg arbejder med alle voksne omkring barnet, ved at give dem en øget viden og redskaber til at støtte barnet i at udvikle nye kompetencer i hverdagens aktiviteter.


Katarzyna Hansen, neuropædagog

Jeg er uddannet som pædagog i 2007 og har siden da, arbejdet i det neuropædagogiske felt. Jeg tog min diplomuddannelse som neuropædagog i 2009.

Jeg arbejder som oftest ud fra den biopsykosociale model.

Gennem mit arbejde på Solbakken, har jeg fået en stor erfaring med neuropædagogisk screening, som er et redskab til at systematisere og belyse mulige sammenhænge mellem mentale processer og adfærd.


Rune Vestergaard, neuropædagog

Jeg har siden 2003 arbejdet i det neuropædagogiske område.

Gennem min praksiserfaring fra bostedarbejde, ved jeg at et kognitivt handicap har tråde ud i de fleste forhold som borgeren bevæger sig i og jeg ved at indsatsen for at støtte en borger med kognitive handicaps skal favne bredt.

Jeg ser det som en utrolig vigtig opgave at arbejde med handicapforståelse og accept af handicappet. Både til borgeren selv men i høj grad også til dennes omgivelser, samarbejdspartnere og pårørende. Igennem forståelsen ligger nøglen til at hjælpe hvor der er behov.

Specialrådgivning

Rådgivningen tager altid udgangspunkt i den enkelte persons situation eller handicap.

Specialrådgivningen kan ydes i forhold til

 

Prisen er kr. 800,- pr. påbegyndt time samt kr. 500,- pr. påbegyndt transporttime + kørselsgodtgørelse efter gældene takst.

Kontakt os endelig!

Telefon: 87 39 64 00

Mail: sr@solbakkensnet.dk