Hvem er du?

Du drømmer om at være en del af et arbejdsfællesskab, og kan ikke tage et arbejde på almindelige vilkår.

Du har måske en fysisk funktionsnedsættelse og/eller kognitive dysfunktioner, eller du er udfordret på anden vis.

Du er berettiget til et tilbud efter servicelovens § 103.

Vi arbejder ud fra, at du har brug for at:

  • opleve dig forstået
  • opleve dig anerkendt
  • opleve at andre har brug for dig

 

For at have det godt og udvikle dig som menneske, er det også vigtigt, at du hører til et sted. Et sted, hvor du føler dig tryg, og indgår i sociale relationer.

Et arbejde er i høj grad med til at fortælle, hvem du er, og hvordan du har det. Det giver identitet og sociale netværk, som hjælper dig til at slå rod i livet.

Kontaktoplysninger

Solbakkens CFA

Gunnar Clausens Vej 68 

8260 Viby J

Tlf.: +45 87 39 64 00

E-mail: sr@solbakkensnet.dk

 

Telefonen er åben:

Mandag - torsdag kl. 9.00 - 13.00

 

Facebookside

Se kort

 

Visitation CFA

Visitation til CFA sker ved direkte henvendelse eller gennem din handlekommune.

Ydelsesbeskrivelse