Hvad er en BPA

Der findes tre former for borgerstyret personlig assistance

  1. Er man berettiget til mere end 20 timers Hjemmehjælp om ugen, har man ret til i stedet at vælge at få udbetalt et kontant tilskud til selv at ansætte sine hjælpere. Reglerne fremgår af servicelovens §95. Selve hjælpen omfatter altså alene den hjælp, der er udmålt til hjemmehjælp, det vil sige hjælp til personlig pleje og praktisk bistand.
  2. Hvis man har et behov, der gør det nødvendigt, at yde ganske særlig støtte til pleje, overvågning og ledsagelse, der ikke kan dækkes ved almindelig Hjemmehjælp, kan der ydes tilskud til borgerstyret personlig assistance. Denne hjælp ydes efter servicelovens §96. Udover hjemmehjælpsopgaver omfatter den også hjælp til ledsagelse og overvågning.
  3. I begrænset omfang kan der ydes pædagogisk støtte i forbindelse med BPA ordningen

 

Formål

Formålet med ordningen er, at en person, på trods af et svært handicap, alligevel skal kunne leve en tilværelse så nær det normale som muligt i egen bolig.

Det er en betingelse, at man er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det betyder, at man f.eks. skal kunne udvælge hjælpere til ansættelse, udarbejde jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælperne, oplære nye hjælpere og afholde personalemøder.

Det er desuden en betingelse, at man kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre man indgår aftale om at overføre tilskuddet til en nærstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne i samråd med den, der modtager hjælpen.

Solbakkens BPA

Borgerstyret

Personlig

Assistance


telefon 87 39 64 00
sr@solbakkensnet.dk
Hent folder (pdf)
Medarbejdere
Job/vikar
BPA-arbejdsgiver