Forventninger

For at sikre et godt samarbejde er det vigtigt, at du kender vores og dine kollegaers forventninger til dig. Du bør også kende de forventninger, vi har til os sig selv, for at kunne give dig den bedste mulige støtte i en arbejdssituation.

Både før og efter at du er startet på KopiTryk, holder vi møder, hvor vi taler om vores og dine forventninger.

Du er velkommen til at tage pårørende og din sagsbehandler med til disse møder.

Vi forventer af dig

 • at du er indstillet på at arbejde med de arbejdsopgaver, som KopiTryk påtager sig
 • at du kan arbejde selvstændigt med en selvvalgt opgave
 • at du passer dit arbejde og overholder indgåede aftaler
 • at du har lyst til at indgå i det sociale samvær med dine kollegaer
 • at du deltager i vores bruger/medarbejdermøder og medarbejderudviklingssamtaler
 • at du udviser respekt, fleksibilitet og samarbejdsvilje overfor dine kollegaer
 • at du modtager den støtte og vejledning, vi som medarbejdere giver dig i forhold til arbejdsopgaver og løsning heraf i en positiv og dialogbaseret ånd

Vi forventer af dine pårørende

 • at de stiller spørgsmål, når de mangler viden, er usikre, og savner initiativ
 • at kommunikation mellem medarbejdere og pårørende kun foregår med din viden og accept
 • at de er opmærksomme på de hensyn vi må tage overfor dig, der har krav på vores tavshedspligt
 • at de respekterer og accepterer din ret til selvbestemmelse

Vi kræver af os selv som medarbejdere

 • at vi lever op til vores grundlæggende værdier omkring medbestemmelse, tryghed, udfordring og humor
 • at vi kan give dig den nødvendige personlige hjælp
 • at vi giver dig den støtte og vejledning, som netop du har brug for i løsningen af dine arbejdsopgaver
 • at vi følger op på de bruger/medarbejdermøder og medarbejderudviklingssamtaler, der afholdes og overholder vores del af aftalen
 • at vi respekterer din ret til medbestemmelse

 


Engtoften 5, 8260 Viby J.
Tlf.: 87 44 11 79

solbakkenskopitryk@gmail.com

Kort

 

 • Mindre foreningsblade
 • Layout
 • Løbesedler/foldere
 • Renskrivning af sange etc.
 • Kopiopgaver i farver
 • Frankering
 • Pakkeopgaver
 • Visitkort
 • Adressering

Udføres til rimelige priser

Visitation

Visitation til Boenheden på Solbakken foregår via Aarhus Kommune.