Formål

Formålet med udredningen er at skabe fælles forståelse for borgeren – både for borgeren selv, men også hos familien, fagpersoner og netværket.

Der stilles skarpt på borgerens ressourcer og kompetencer, men også på de udfordringer, som borgeren måtte have, som påvirker hverdagen og gør det vanskeligt at forstå borgerens reelle funktionsniveau og evner.

Formålet med rådgivningen er at omsætte viden om borgerens udfordringer til konkrete indsatser. Krav og forventninger matches, så forandringer i hverdagen implementeres på en måde, som er meningsfuld for alle parter.

Rådgivningen tager udgangspunkt i borgeren og det omkringliggende miljøs muligheder.

Kontakt rådgivning

 

Kontakt os på mail:

kontakt@raadgivning.nu

eller på telefon

87 39 64 00

Vi skræddersyr et tilbud tll dig.

 

 

 

Vi er leverandører til VISO – den nationale specialrådgivningsorganisation, hvor man kan henvende sig gratis. www.socialstyrelsen.dk/viso