Etiske grundholdninger

Solbakkens værdigrundlag hviler på fire grundlæggende etiske principper, der skal ses som et samlet hele.

De etiske grundholdninger er vigtige for os, fordi vores arbejde drejer sig om menneskelige møder, sårbare relationer, magtforhold og faglighed.

I disse forhold kommer vi dagligt til at stå i etiske dilemmaer, hvor vi kan være i tvivl om, hvordan vi skal handle.

Respekt for selvbestemmelse

Selvbestemmelse er retten til at bestemme over sig selv og sit eget liv.

Læs mere

Hensynet til fysisk og psykisk integritet

Integritet er et latinsk ord for en helhed, der ikke (in) må røres (tangere).

Læs mere

Respekt for værdighed

Respekt for værdighed handler om at anerkende alle mennesker som unikke og værdifulde.

Læs mere

Omsorg for det sårbare liv

Vi lever i gensidig afhængighed, og har magt over hinandens liv.

Læs mere

Grundlæggende principper

Vi har formuleret vores etiske grundholdninger, fordi det er vigtigt for os at vi tør tale åbent om de etiske spørgsmål, der udfordrer os. Etik handler om at kunne reflektere over egne og andres handlinger, og etikken beskæftiger sig med spørgsmålet: ”Hvordan bør jeg handle?”.

For os er etikken knyttet til mødet med borgeren med henblik på at skabe de bedste betingelser for livskvalitet og livsudfoldelse.