Erhverv

Man behøver ikke at have deltaget i skoledelen for at komme ind på erhvervsdelen.
Erhvervstræningen er individuel og tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og evner.

Stedets uddannelses- og erhvervsvejledere koordinerer og har ansvaret for forløbene, der alle finder i sted i områdets virksomheder.

Først foretages erhvervsafklaring. Afklaringen sker gennem praktik af mindst 3 måneders varighed i en virksomhed.

Efter afklaringen sker optræningen indenfor et bestemt jobområde. Typisk laves der en optræningsaftale med en virksomhed på 1 år. Der laves en plan for optræningen, som foregår efter "Mesterlæreprincippet".

Elementer i planen kan være

 

 • arbejdstræning (at kunne passe et arbejde og begå sig på arbejdspladsen)
 • at lære konkrete færdigheder (faglig træning)
 • at indgå i det daglige arbejde i virksomheden
 • relevante kurser (f.eks. AMU)
 • praktikophold i anden virksomhed indenfor fagområdet

Eksempler på jobområder

 • butik
 • køkken
 • produktion (f.eks. metal- eller træindustri)
 • mekaniker
 • tømrer
 • rengøring
 • lager og transport
 • EDB
 • montage
 • gartneri, dyr, landbrug

Solbakkens STU

Solbakkens STU er et helhedsorienteret uddannelsestilbud til unge med fysisk funktionsnedsættelse.

Uddannelseen er treårig , under lovgivningen "Ungdomsuddannelse for unge med Særlige Behov" - eller i daglig tale 'Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse' - forkortet til STU.

Hent brochure om vores STU

Henvendelse sker til

Rådgivningscenteret