Dig og medarbejderne

På Botilbuddet Pottemagertoften er der ansat pædagoger og medhjælpere, der kan hjælpe, støtte og vejlede dig. Der er tilknyttet nattevagt i Solbakkens botilbud på Karetmagertoften, som ligger 5 min. gang fra Pottemagertoften. Beboere i Pottemagertoften kan kontakte nattevagten ved behov.

Pleje og praktisk hjælp

Du vil få hjælp til det, du ikke selv kan klare pga. din fysiske funktionsnedsættelse.

Du vil få hjælp til personlig hygiejne og den nødvendige praktiske hjælp til alle dine almindelige dagligdags funktioner som f.eks. indkøb, madlavning, vask, rengøring, telefonopkald og post.

Støtte og vejledning

Ud fra princippet om hjælp til selvhjælp støtter og vejleder Pottemagertoftens medarbejdere dig med udgangspunkt i dine ønsker og behov såsom

  • personlig pleje og hygiejne
  • fritidsaktiviteter og ledsagelse
  • dagsbeskæftigelse
  • kontakt til offentlige instanser
  • rengøring og tøjvask
  • indkøb, madlavning, sund levevis
  • socialt netværk
  • livskvalitet og ressourcer

Kontaktperson

Du vil få en kontaktperson fra medarbejdergruppen, som i samarbejde med dig vil sikre, at dine behov bliver varetaget i det omfang, du har brug for det.

Der afholdes møde mellem dig og din kontaktpædagog ca. hver 14. dag eller efter behov. Her drøftes der emner, som både du og vi synes er vigtige. Du kan altid henvende dig til din kontaktperson.

Delhandleplansmøde

Du og din kontaktperson udarbejder en delhandleplan mindst én gang om året. I delhandleplanen beskrives, hvilke mål og delmål du har for din fremtid. Disse beskrives med fokus på det, du synes der er vigtig.

Der tilbydes delhandleplansmøde med dig og din sagsbehandler mindst én gang om året. På mødet deltager din kontaktperson, afdelingslederen og andre efter ønske.

Du er velkommen til at have pårørende med til mødet.

På delhandleplansmødet drøftes spørgsmål, der omhandler dine fremtidsplaner, dine hjælpemidler, dit dagtilbud og de helt overordnede mål i din handleplan. Du er selv med til at udarbejde og godkende mødeoplægget samt indkalde til delhandleplansmødet.

Fysioterapi og ergoterapi

Du vil gennem din læge kunne få henvisning til fysioterapi, og herefter kunne modtage fysioterapi på klinik eller i din bolig.

Hvis du har behov for ergoterapi f.eks. i forbindelse med ansøgning om og tilpasning af hjælpemidler, skal du kontakte dit lokalcenter.

Praktiske oplysninger Pottemagertoften

Pottemagertoften 110
8270 Højbjerg

Afdelingsleder
Tina Thesbjerg
Tlf. 22 76 57 32
e-mail: tthe@aarhus.dk

Medarbejdere
Tlf. 21 53 57 48
e-mail: hv@solbakkensnet.dk

Kort

Beboernes telefon

Som beboer opretter du selv telefon- og evt. internetforbindelse, hvorfra du også kommer i kontakt med medarbejderne.

Vi vejleder dig med henblik på en sikker opkaldsforbindelse, så du altid kan komme i kontakt med os.

Visitation

Visitation til Pottemagertoften foregår vis Solbakken.