Dags- og fritidsaktiviteter

Solbakkens medarbejdere yder dig kun hjælp i forbindelse med din bolig. I praksis betyder det, at vi forventer, at du har dags- og fritidsaktiviteter.

 

Dagsaktiviteter

Når du flytter ind på Pottemagertoften skal det meget gerne være besluttet, hvad du skal beskæftige dig med om dagen.

Du afgør sammen med din sagsbehandler, hvilke dagsaktiviteter, der er relevante og mulige for dig.

Hvis du på et tidspunkt ønsker dig nye udfordringer i forhold til dagaktivitet, støtter vi dig gerne med at undersøge alternative muligheder.

Fritidsaktiviteter

 Dine fritidsaktiviteter behøver ikke være planlagt på forhånd, og kan selvfølgelig løbende tilpasses dine ønsker og behov.

Du vælger selv dine fritidsaktiviteter.

Solbakkens medarbejdere har kendskab til en lang række aktiviteter f.eks. indenfor idræt, musik og foreningsliv, hvor du kan deltage også med et handicap.

Vi støtter dig gerne med at finde de fritidsaktiviteter, der passer dig bedst.

 

Ledsagerordning

Hvis du har behov for ledsagelse til fritidsaktiviteter, kan du søge om ledsagerordning op til 15 timers ledsagelse om måneden.

Du bestemmer selv, hvilke aktiviteter du vil ledsages til. Det kan f.eks. være til faste ugentlige aktiviteter såsom svømning, ridning, byture, biografbesøg, private fester og diskotek.

Eventuelle udgifter i forbindelse med ledsagelse skal du selv betale.

Solbakkens medarbejdere tilbyder dig ledsagelse til aktiviteter, hvor du har behov for støtte og vejledning. Det kan f.eks. være ledsagelse til læge- og specialistbesøg, bankbesøg og møder med det offentlige.

 

Transport

  • Hvis du har et dagtilbud, er det som udgangspunkt dagtilbuddet, der skal dække din transport hertil.
  • Hvis du har et skåne- eller fleksjob, skal du benytte egen bil eller offentlige transportmidler.
  • Transport til dine fritidsaktiviteter kan evt. bevilges som handicapkørsel - op til 125 ture om året.
  • Vi støtter dig gerne i at søge relevante transportordninger.

Praktiske oplysninger Pottemagertoften

Pottemagertoften 110
8270 Højbjerg

Afdelingsleder
Tina Thesbjerg
Tlf. 22 76 57 32
e-mail: tthe@aarhus.dk

Medarbejdere
Tlf. 21 53 57 48
e-mail: hv@solbakkensnet.dk

Kort

Beboernes telefon

Som beboer opretter du selv telefon- og evt. internetforbindelse, hvorfra du også kommer i kontakt med medarbejderne.

Vi vejleder dig med henblik på en sikker opkaldsforbindelse, så du altid kan komme i kontakt med os.

Visitation

Visitation til Pottemagertoften foregår vis Solbakken.