Coachsamtalerne

Coachsamtalerne knytter det hele sammen. Alle elever får ved behov mulighed for en fast coachsamtale om ugen.

Samtalen tager udgangspunkt i, hvad eleven har brug for at tale om.

Coachsamtalerne er derfor med til at bringe orden i tilværelsen, skabe sammenhæng med de enkelte dele og få øje på og understøtte den udvikling, der er. Coachsamtalerne foregår på skolen.

Samtalerne afholdes med enten en af lærerne, socialrådgiverne eller psykologen.

 

Solbakkens STU

Solbakkens STU er et helhedsorienteret uddannelsestilbud til unge med fysisk funktionsnedsættelse.

Uddannelseen er treårig , under lovgivningen "Ungdomsuddannelse for unge med Særlige Behov" - eller i daglig tale 'Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse' - forkortet til STU.

Hent brochure om vores STU

Henvendelse sker til

Rådgivningscenteret