Cerebral Parese (CP)

Cerebral Parese (spastisk lammelse - CP) er en hyppig og alvorlig lidelse, der opstår som følge af en skade i den umodne hjerne enten inden fødslen eller i det første leveår.

Lidelsen medfører permanente forandringer, der dels medfører nedsat evne til at udføre kontrollerede bevægelser, dels kan medfører kognitive problemer samt kommunikationsmæssige vanskeligheder i form af udtaleproblemer.

Ved CP ser man

 • nedsat kontrol af bevægelserne i hele kroppen eller, at kontrollen er mest nedsat i den ene side eller kun berører en arm eller et ben.

Endvidere kan der være

 • hørenedsættelse (ca. 22%).
 • epilepsi (ca. 30%).
 • kognitive funktionsforstyrrelser (specifikke indlæringsvanskeligheder).
 • nedsat intellektuel funktion.
 • synsmotoriske vanskeligheder.

Forekomsten af CP er omkring 2-3 pr. 1.000 levendefødte børn (ca. 150 pr. år).

Den intellektuelle udvikling svarer ikke til normalbefolkningens, idet en lidt større procentdel har nedsat intellektuel funktion.

 

Behandling og opfølgning
Der vil normalt være behov for en tværfaglig indsats i opvæksten og for nogle også i voksenlivet. Denne indsats vil typisk ske fra det regionale sygehus, der er forpligtet til at tilbyde
Børn

 • lægeundersøgelser og opfølgning på børneafdeling og ortopædkirurgisk afdeling.

      Nogle får endvidere medicinsk/ortopædkirurgisk behandling.

Voksne

 • lægeundersøgelse på ortopædkirurgisk eller neurologisk afdeling efter henvisning fra praktiserende læge.

      Kommunen er ansvarlig for

 • rådgivning og vejledning til forældre om barnets behov for støtte til fysisk, psykisk og social udvikling og om deres rettigheder i henhold til Serviceloven.
 • etablering af fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling og rådgivning.
 • at barnet får de nødvendige hjælpemidler, og at der foretages boligændringer ved behov.
 • ophold i daginstitution, skole og SFO med nødvendig støtte og evt. talepædagogisk vejledning.
 • at pædagoger, lærere og andre faggrupper, der har med barnet at gøre, har information om handicappet, hvilke forhold man skal tage særlige hensyn til, og hvordan den nødvendige støtte tilrettelægges.
 • udredning af eventuelle kognitive vanskeligheder og efterfølgende specifik rådgivning til forældre, pædagoger og lærere om for eksempel strategier for indlæring.
 • rådgivning til den unge og voksne om muligheder for uddannelse, arbejde og et selvstændigt voksenliv.
 • løbende vurdering af behov for vedligeholdelsesbehandling, hjælpemidler, praktisk hjælp og pædagogisk støtte i hverdagen.

Hvis kommunen ikke har den tilstrækkelige viden og erfaring med CP, kan Rådgivnings-centret inddrages.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos:

Spastikerforeningen
Flintholm Allé 8, 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 88 45 75
E-mail: spastik@spastik.dk
Hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk

Spastikerforeningen

Flintholm Allé 8, 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 88 45 75

E-mail:
spastik@spastik.dk

Hjemmeside:
www.spastikerforeningen.dk