Botilbud

Bolig med støtte - erfaringer og løsninger tilpasset den enkelte

 

 

 

 

Solbakken har i mange år arbejdet med mennesker med varigt nedsat fysisk funktionsevne og botilbudene udvikles løbende, fordi hver enkelte unge har individuelle behov for støtte. Solbakken er en selvejende institution under foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Der er indgået driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.

Målgruppen er voksne med fysiske funktionsnedsættelser og kognitive dysfunktioner samt senhjerneskadede. Alle borgere har behov for pædagogisk støtte i varierende omfang. Primærmålgruppen er borgere med rygmarvsbrok, spasticitet eller erhvervet hjerneskade. Enkelte borgere har desuden udviklingshæmning.

Solbakken har særlig viden indenfor koblingen mellem de fysiske og de kognitive problemstillinger, herunder de sociale konsekvenser det har at vokse op med et handicap.

Der tilbydes boliger med behovsbestemt støtte af erfarent og engageret personale, der er organiserede i personlige kontaktpædagogordninger. Der kan ydes hjælp og støtte til personlig pleje, praktisk hjælp og støtte til personlig udvikling og afklaring i forhold til en mere selvstændig voksentilværelse.

De borgere der har størst støttebehov, bor på boenheden i Odder, andre bor i bofællesskaber/lejligheder i Aarhus.
Der er ansat cirka 50 pædagoger og medhjælpere på Solbakkens forskellige dag- og døgntilbud

Serviceinformation-Boenheden-maj-2009.pub-m.-forsidetekstSide1Billede0008.jpg

Bofællesskabet Egebæksvej

Egebæksvej 34, 8270 Højbjerg

Læs mere

1.jpg

Pottemagertoften

Pottemagertoften 110, 8270 Højbjerg

Læs mere

Serviceinformation-Kareten-maj-2009Side4Billede0002.jpg

Karetmagertoften

*Karetmagertoften 54 A - 66 / 119, 8270 Højbjerg **og **Hattemagertoften 37, 8270 Højbjerg*

Læs mere

Serviceinformation-Absalonsgade-maj-2009Side1Billede0006.jpg

Absalonsgade

Absalonsgade 30 A-F, 8000 Århus C

Læs mere

Birkelunden

*Bofællesskabet Birkelunden, **Hejredalsvej 142 F, 8220 Brabrand*

Læs mere

Birkebo

*Bofællesskabet Birkebo, **Hejredalsvej 146, 8220 Brabrand*

Læs mere

Birkedalen

Bofællesskabet Birkedalen Hejredalsvej 142, 8220 Brabrand

Læs mere

Solbakken

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J
Tlf. 87 39 64 00

Hejredalsvej 144
8220 Brabrand
Tlf. 87 13 33 10

 Forstander
Flemming Lehm
Tlf. 20 78 67 31
e-mail: fll@aarhus.dk