Arthrogryposis Multiplex Congenita (AMC)

AMC er en samlebetegnelse for en række medfødte lidelser, der alle er karakteriseret ved (symmetrisk) stivhed eller stærkt indskrænket bevægelighed i to eller flere led i arme/ben. Forandringerne er blivende og progredierer ikke, men med utilstrækkelig behandling kan der opstå yderligere funktionsbegrænsninger.

Personer med AMC har normal intelligens. Dog er enkelte typer af AMC forbundet med generel retarderet udvikling.

Der fødes 6-8 børn årligt med AMC i Danmark. Enkelte typer AMC er arvelige, hvorfor typebestemmelse er vigtig for den genetiske rådgivning.

Publikation i pdf-format

Ved AMC kan forekomme

  • stivhed eller stærkt indskrænket bevægelighed i albue, håndled, fingre, hofter, knæ, ankel/tæer. Affektionen af leddene er sædvanligvis symme- triske.
  • klumpfødder.
  • nedsat gribefunktion.
  • manglende eller nedsat ansigtsmimik, let åbenstående mund samt høj gane.
  • vanskeligheder ved at sutte, tendens til fejlsynkning og dårlig vejrtrækning.
  • dårlig bide- og tyggefunktion.
  • taleproblemer.
  • generelt nedsat muskelfunktion i hele kroppen.

Landsforeningen for arm/bendefekte og AMC