Solbakkens CFA

Et tilbud, der skaber forbindelse mellem virksomheder og mennesker med kognitive dysfunktioner og evt. fysiske funktionsnedsættelser.

Formålet er, at tilvejebringe en arbejdsrelateret hverdag til borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser.

Målgruppen efterspørger noget at stå op til og leder efter noget, der giver mening med tilværelsen, men de har typisk særdeles svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Det er alment kendt, at gennem et arbejde styrkes følelsen af at være bidragende. Man udvikler en stærkere identitet og større selvtillid, der giver mod på mere. Desuden bekæmpes ensomhed, når man oplever sig som en del af et socialt netværk.